1aaadf0d eadf 4a89 9a9e c887f404f159

Bí Tịch Lú

"Nhất thể hóa" chỉ còn là vấn đề thời gian, 100% đại biểu tại Hội nghị TƯ 8 "tín nhiệm giới thiệu" Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Việt Nam.

Nhân đây nhớ lại câu nói của ông Trọng: Tổng Bí Thư thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?... Vậy nên một châm ngôn vẫn mãi là bất hủ: ĐỪNG NGHE CỘNG SẢN NÓI - HÃY NHÌN VIỆC CỘNG SẢN LÀM.

[Bita]

 

Nguyễn Phú Trọng Cộng sản