3 tuổi biết đọc báo

Trên thế giới chỉ có trẻ em Việt Nam là giỏi nhất, 3 tuổi biết đọc báo vì được học công nghệ giáo dục

 

3 tuoi doc bao 1