Góc biếm họa

 • TRỤC LỢI NGAY TRONG 2 LẦN QUỐC TANG

  • On 07/10/2018

  Chỉ một thời gian ngắn cả nước phải chịu 2 lần quốc tang. Khắp nơi ngưng các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng, cờ Tổ Quốc rủ xuống trong giải băng tang. Thông qua các nghi lễ quốc tang, Nhà nước cũng hàm ý nhắc nhở toàn dân kiềm nén mọi bức xúc để hướng niềm tiếc thương đến người đã khuất

  Continue reading

 • Bí Tịch Lú

  "Nhất thể hóa" chỉ còn là vấn đề thời gian, 100% đại biểu tại Hội nghị TƯ 8 "tín nhiệm giới thiệu" Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Việt Nam.

  Nhân đây nhớ lại câu nói của ông Trọng: Tổng Bí Thư thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?... Vậy nên một châm ngôn vẫn mãi là bất hủ: ĐỪNG NGHE CỘNG SẢN NÓI - HÃY NHÌN VIỆC CỘNG SẢN LÀM.

  [Bita]

 • 3 tuổi biết đọc báo

  Trên thế giới chỉ có trẻ em Việt Nam là giỏi nhất, 3 tuổi biết đọc báo vì được học công nghệ giáo dục

   

  3 tuoi doc bao 1