1

Giải thi cho người trẻ 2018

Đề tài năm nay là: “Theo bạn, mỗi một người dân Việt Nam yêu nước hiện nay nên làm gì?”

Người Việt chúng ta khao khát xây dựng Việt Nam thành một nước độc lập, dân chủ, cường thịnh. Làm điều này là một quá trình đầy gian nan, đòi hỏi phải có sự chung tay, chung sức của toàn dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Những sáng kiến, những hành động của các bạn đều sẽ là đòn bẩy giúp cho đất nước chúng ta có những đổi thay.

Vì vậy cũng như mọi năm, năm nay 2018, Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá tiếp tục tổ chức cuộc thi nêu lên ý tưởng, giải pháp để thay đổi xã hội Việt Nam.

Đề tài năm nay là: “Theo bạn, mỗi một người dân Việt Nam yêu nước hiện nay nên làm gì?”

Về hình thức, các bạn có thể thực hiện ý tưởng của mình bằng các bài tham luận, bài hát, bài thơ, hình vẽ hoặc video clip.

Cuộc thi dành cho các bạn trẻ trong nước, dưới 35 tuổi.

Các tác phẩm xin gửi về «phongtrao@tinhthantvb.com » từ nay cho đến ngày 5/12/2018.

Một ban giám khảo gồm người trong và ngoài nước sẽ chấm điểm và tuyên bố kết quả ngày 26/12/2018 .

Các gải thưởng gồm có :

Giải đặc biệt : 9 000 000 đồng VN

Giải nhất : 7 000 000 đồng VN

Giải nhì : 5 000 000 đồng VN

Giải ba :  3 000 000 đồng VN

Phong Trào tinh Thần Trần Văn Bá rất vinh dự nhận được sản phẩm của các bạn.

giải thi viết