11 5

Giữa tâm “bão” ông Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh, Bộ Nội vụ đề nghị tăng thêm quyền cho chức danh thủ tướng

  • On 20/04/2019

-

Báo Thanh Niên loan tin, ngày 18 tháng 4, tại buổi dự thảo luật sửa đổi,  có ý kiến đưa ra nhằm bổ sung bốn thẩm quyền của thủ tướng chính phủ CS.

Trong đó, thủ tướng có thêm quyền quyết định tổng biên chế công vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính từ trung ương đến địa phương. Thủ tướng cũng có thêm quyền thực hiện phân cấp, và ủy quyền về cai quản công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thủ tướng có thêm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính khác thuộc ủy ban cấp tỉnh, huyện. Và thủ tướng còn có thêm quyền quyết định thực hiện thí điểm những mô hình mới về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương các cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngoài đề nghị tăng thêm quyền cho thủ tướng, ủy ban thường vụ quốc hội CS cũng đề nghị tăng thêm nhiều quyền cho chính phủ.  Chẳng hạn quyền quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban cấp tỉnh, cấp huyện. Chính phủ có thêm quyền quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của các tổ chức thuộc bộ, ngành, chính quyền địa phương. Ngoài ra còn có một số đề nghị tăng thêm quyền khác.

Trước các đề nghị này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội CS cho rằng, tại khoản 5, điều 96 của hiến pháp năm 2013 đã ghi: chính phủ thống nhất cai quản nền hành chính quốc gia; thực hiện cai quản cán bộ, công chức, viên chức, công vụ trong cơ quan nhà nước. Vì vậy, quyền này đã giao cho chính phủ, giờ sửa luật giao cho thủ tướng là trái với Hiến pháp.

Dù là trái với hiến pháp, nhưng điều khiến nhiều người quan tâm là nó diễn ra trong lúc đang có thông tin ông Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh nặng, càng khiến cho nhiều người tin hơn về bệnh tình của ông Trọng, và ông Phúc đang có hành động thâu tóm quyền lực.

Nguồn: SBTN

Biển Đông Nguyễn Xuân Phúc chính phủ quốc hội Sài Gòn Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam