tàu cá

  • Bộ ngoại giao Anh muốn CSVN chống tham nhũng trong kinh doanh

    Ngày 3 tháng 1 năm 2018 báo Tuổi Trẻ loan tin, tại buổi ra mắt sáng kiến “Việt Nam: sẵn sàng giao thương”, ông Mark Field, Quốc vụ khanh bộ Ngoại giao Vương quốc Anh bày tỏ, muốn thắt chặt quan hệ chặt chẽ cấp chính phủ với Việt Nam nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng minh bạch, bền vững.

    Continue reading