quận 3

  • Công an phường 10, quận 3 có bị còng tay đưa ra toà?

    Và trong vụ 2 hiệp sĩ đường phố cùng 1 người dân bị hy sinh trong vụ ngăn chặn nhóm cướp xe máy. Những tên công an phường 10, quận 3, Thành Hồ, sau khi được người dân tới kêu báo. Thay vì chúng tới ngăn chặn thì lại làm ngơ cho rằng không phải địa bàn của mình?! Dân trả thuế cho công an bắt tội phạm hay để công an cho rằng địa bàn phường to hơn tính mạng con người?

    Continue reading