ngân sách nhà nước

 • Quốc hội phê duyệt đề án 14.000 tỉ đồng để đào tạo tiến sĩ

  21151691 535875260088462 6016035112545137419 n

  Chiều 14.11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, theo đó Quốc hội thống nhất duyệt đề án 911 trong việc đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2010-2020 với kinh phí lên tới 14.000 tỉ đồng.

  Theo ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 Chính phủ báo cáo Quốc hội để bố trí kinh phí cho các đề án đào tạo của ngành giáo dục.

  Trong đó, Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911) dựa trên chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch, mức chi từ nguồn ngân sách theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức và  khả năng triển khai thực tế.

   

  Về ưu tiên đầu tư cho giáo dục ở các vùng sâu, vùng xa và giáo viên phổ thông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, thời gian qua Chính phủ đã triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ này, cụ thể như: đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc bán trú...; triển khai các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia với các đối tượng ưu tiên là vùng núi, vùng dân tộc, vùng khó khăn...; thực hiện chính sách miễn/giảm học phí, cấp học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ trang thiết bị học tập, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở, hỗ trợ gạo, kinh phí mua sách, tài liệu học tập; triển khai nhiều đề án, dự án, chương trình phục vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông... Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ phương án phân bổ như dự thảo nghị quyết.

  Với 88,39% đại biểu tán thành, ông Hải cho biết năm 2018, mức bố trí cho Đề án 911 đã dự kiến giảm mạnh so với các năm trước nhưng vẫn phải duy trì một phần để tiếp tục đảm bảo kinh phí đào tạo các lưu học sinh đã tham gia nhập học các kỳ tuyển sinh trước đây.

  Theo Đề án 911, việc đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2010-2020 thực hiện theo các hình thức như sau: Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. Đào tạo khoảng 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài. Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 14.000 tỉ đồng.

  Dạ Thảo/Một Thế Giới

 • 12.000 tỉ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ sẽ lấy ở đâu?

  Việt Nam sắp lên thiên đường rồi nên rất cần nhiều dự án nghìn tỷ (nguồn ảnh internet)

  Ngân sách nhà nước chiếm khoảng 94% tổng kinh phí 12.000 tỉ thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 2030.

  Bộ GDĐT đang xin ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình lên Chính phủ một đề án có tổng kinh phí 12.000 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong đó, có mục tiêu đào tạo giảng viên trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ 35% (khoảng 9.000 tiến sĩ).

  Theo dự thảo, Đề án gồm các nhiệm vụ do Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo triển khai và các nhiệm vụ do các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm triển khai. Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và đối tượng thụ hưởng đề án cùng nhau chia sẻ chi phí thực hiện đề án. 

  Các nguồn kinh phí cần thiết để triển khai đề án bao gồm ngân sách nhà nước chiếm khoảng 94%; từ các dự án nước ngoài và nguồn xã hội hóa là 5%; các nguồn kinh phí khác như học phí, đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học chiếm 1%. 

  Trong đó, Đề án không đặt yêu cầu Nhà nước cấp kinh phí mới mà đề nghị tích hợp Đề án 911 và Đề án 2020 để nâng cao hiệu quả tổng thể và sử dụng khoản kinh phí còn lại đã được cấp cho các đề án này. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước được chi cho các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo tiến sĩ, bồi dưỡng ngoại ngữ cho giáo viên và cán bộ quản lý, bồi dưỡng quản trị đại học cho cán bộ quản lý chủ chốt.  

  Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ của đề án ở cấp cơ sở từ nguồn thu học phí và tài trợ từ bên ngoài.  

  Ngoài ra, kinh phí thực hiện đề án còn phụ thuộc khoảng 5% vào các nguồn tài trợ. Trong bối cảnh Nhà nước không thể thu xếp toàn bộ kinh phí triển khai đề án thì sự chia sẻ chi phí của giáo viên và cán bộ quản lý, những đối tượng thụ hưởng đề án, là hết sức cần thiết. Giảng viên có thể chia sẻ chi phí với Nhà nước bằng nhiều cách như chia sẻ chi phí đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài, tìm kiếm học bổng, tài trợ để nâng cao trình độ, năng lực bản thân sau khi tham gia đề án. 

  HUYÊN NGUYỄN/LAO ĐỘNG