cầu giấy

  • CHA MẸ NGHÈO, CON BỊ CÔ GIÁO BÔI CỨT VÀO QUẦN ÁO KHI ĐI HỌC?

    Trong hồ sơ đi học của thằng oắt con thì bố nó có khai: Bố làm bánh bao còn mẹ nó làm công nhân. 

    Thằng oắt này số đỏ nên được vào lớp 1A ngon nhất khối 1 thì phải, lớp nó thì toàn con nhà có điều kiện nên bố mẹ hay đưa đi học bằng ô tô. Chính thế mà hay bị tắc đường khi đưa đón các con đi học. 
    Mỗi sáng ông nội hoặc tôi đưa nó đi học. Do nhà cách trường học khoảng 1km nên tôi dùng chiếc xe đạp Mini tàu của bà nội nó để đưa đi. Chiếc xe này chắc cũng cỡ 20 năm rồi (giỏ xe còn phải dùng dây lạt để buộc lại