26230068 981698981986189 9148427900618708939 n

Thông tin về vụ án anh Hoàng Đức Bình

Ngày 30/10/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố anh Bình theo khoản 2 Điều 258, BLHS 1999
​Ngày 06/11/2017, VKS nhân dân tỉnh Nghệ An trả hồ sơ điều tra bổ sung. 

Ngày 21/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố anh Bình theo khoản 2 Điều 257 và khoản 2 Điều 258 Bộ luật hình sự 1999; 
anh Nguyễn Nam Phong, Quỳnh Lưu, Nghệ An theo khoản 2 Điều 257.
Hai anh bị bắt và bị cáo buộc những tội danh trên vì đi khiếu kiện cùng ngư dân miền trung ngày 14/02/2017 đòi bồi thường thiệt hại do công ty Formosa gây ra 
Và theo gia đình được biết thì a Bình đã được chuyển về trại tam giam Công an tỉnh nghệ an và khoảng 10 ngày nữa tức khoảng ngày 23 tháng 01 năm 2018 thì sẽ diễn ra phiên toà xét xứ hai anh

Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ
1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :
A) Có tổ chức;
Phạm tội nhiều lần;
C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
D) Gây hậu quả nghiêm trọng;
Đ) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân  
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Hoàng Hảo

 

Hoàng Đức Bình