Coal outlook 1

LỜI CHÚC NGÀY TẾT

Đất nước Israel, một đất nước vong quốc 2000 năm. Năm 1947 họ lập quốc lấy lại vùng đất vốn là của người Do Thái. Khó khăn trăm bề, đất nước toàn là sa mạc, tài nguyên gần như bằng không, thiếu nước ngọt, nhưng họ vẫn trụ được trước thế giới Ả Rập. Sao họ làm được như vậy? Đấy là tinh thần dân tộc của người Do Thái "Sang năm, hẹn gặp nhau ở Jerusalem!". Một tinh thần không hề phai nhòa qua 2 thiên niên kỷ. 

Khi chiến đấu chống quân ngoại xâm người ta cần tinh thần dân tộc. Tinh thần này nó rất thiêng liêng, nó làm cho con người vị quốc vong thân mà không đòi hỏi gì. Trước khi lập quốc, người Do Thái tuy vong quốc nhưng họ rất thành công những nơi mà họ tá túc. Người ta nói, người Do Thái có tố chất thông minh, điều đó đúng, nhưng điều quan trọng là trong họ, tinh thần dân tộc chưa hề bị mai một qua nhiều thế hệ. Thông minh không lấy lại được đất nước, cốt lõi phải có tinh thần dân tộc.

Từ chỗ người Do Thái thành công xứ người lại quyết bỏ nơi ấy trở về cố hương để lập quốc chịu mọi thiệt thòi, điều đó cho thấy tinh thần của họ đáng ngưỡng mộ. Ngày nay đất nước này đã là một quốc gia hùng cường dựa trên nền tảng tự do dân chủ. 

Ngày nay giáp tết, người Việt hải ngoại về quê hương ăn tết để tìm kiếm niềm vui đoàn tụ, và cũng chỉ thế thôi, nó không mang ý nghĩa tinh thần dân tộc quay về cố hương để chiến đấu cho một quốc gia tiến bộ. 

Người Do Thái khi xưa từ bỏ phú quý bản thân để về cố huơng lập quốc. Thì hôm nay, Việt Nam đang bị cảnh ngược lại. Người Việt Nam sẽ bỏ quê hương ra đi nếu có điều kiện. Dòng người Việt tỵ nạn chưa bao giờ ngớt khi mà ngày nay, giới có tiền tìm cách đầu tư thẻ xanh cho con cái. Họ thấy sự vinh hoa phú quý tại đất nước này không bền, vì thế họ bỏ quê không một chút tiếc nuối để tìm đến xứ thịnh vượng nhằm duy trì vinh hoa phú quý bền vững hơn mà thôi. Khi trong nước thì ngậm họng, khi ra nước ngoài cũng chỉ chăm chú vào cuộc sống riêng. 

Israel từ vong quốc thành đất nước cường thịnh ngày nay, còn Việt Nam thì sao? Quốc gia chưa vong nhưng nó đang nằm trong tay một nhóm thiểu số đang đi ngược lại lợi ích quốc gia. Đất nước đang nằm ngoài tầm với của nhân dân. Đất nước này sẽ trôi về đâu? Về tay nhân dân hay về tay ngoại bang? Chưa biết, nhưng nếu cứ tiếp tục thờ ơ kiểu này, đất nước sẽ không thuộc về nhân dân. 

Năm mới, tôi không chúc thịnh vượng cho ai hết, tôi mong con người xứ Việt thức tỉnh và nhìn ra mối nguy của dân tộc này. Tôi chúc dân tộc này có một phần tinh thần người Do Thái, nhiêu đó là quá đủ. Khi vong quốc, an khang thịnh vượng có ý nghĩa gì?

FB Đỗ Ngà

 

Lời chúc Tết Việt Nam Do Thái Israel