30688695 615809872097159 4956159340144423267 n

HIỆP HỘI THẨM PHÁN ĐỨC LÊN TIẾNG VỀ VIỆC 6 NHÀ HOẠT ĐỘNG BỊ KẾT ÁN

30629807 615809868763826 5168889631546311587 n

Hiệp Hội Thẩm Phán Đức là một Hiệp Hội của các Thẩm Phán, Công Tố Viên lớn nhất ở Đức với hơn 16.000 thành viên.
Hiệp Hội này đã trao giải Nhân Quyền cho luật sư Nguyễn văn Đài năm 2017.

FB Ca Dao Le Phu

 

Hiệp hội Thẩm phán Đức