7

CSVN sẽ dùng Blockchain để kiểm soát dân chúng?

  • On 26/03/2019

-

Ngày 25 tháng 3, truyền thông của nhà cầm quyền CSVN đang dọn đường cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence- AI) và Blockchain theo mô hình Trung cộng để nhằm kiểm soát tư tưởng của dân chúng.

Theo nhiều tờ báo lề đảng, trong Diễn đàn Internet Việt Nam 2019 (VIF19), ông Nguyễn Anh Tuấn – CEO Diễn đàn Toàn cầu Boston có một buổi thuyết trình về một xã hội trí tuệ nhân tạo, nơi mà các công dân được đánh giá bằng hệ thống thang điểm xã hội.  Theo đó, với Blockchain, có thể tạo ra một đồng tiền ảo từ hệ thống thang điểm xã hội. Những công dân tốt sẽ nhận được điểm từ hành động tốt của mình và dùng nó như một loại tiền tệ thanh toán các dịch vụ xã hội.

Theo ông Tuấn, mỗi công dân, mỗi quốc gia đều phải tôn trọng những chuẩn mực chung, bao gồm tư cách đạo đức xã hội, việc tôn trọng các giá trị luật pháp, các chuẩn mực chung của nhân loại tiến bộ mà Liên Hiệp quốc đã ban hành. Ông Tuấn có nhắc đến một hệ thống phân phối để “người công dân tốt” – nghĩa là nghe theo đảng và chính phủ, phải có một cuộc sống no đủ. Và như vậy, những người hay chỉ trích chính phủ sẽ có đánh giá điểm xã hội kém và sẽ không thể hưởng một số dịch vụ của xã hội.

Mô hình mà ông Tuấn nhắc đến trong bài thuyết trình rất giống với chương trình kiểm soát tư tưởng người dân của Trung cộng. Chính phủ Trung cộng đã lắp đặt hàng trăm triệu camera trên khắp cả nước để kiểm soát hơn 1.4 tỷ công dân, đánh giá mỗi người dựa trên “tín nhiệm xã hội.” Những người ở nhóm điểm thấp phía dưới có thể bị đẩy ra ngoài vòng xã hội, bằng những cách như cấm đi du lịch, cấm vay vốn hoặc làm các công việc thuộc chính phủ.

Nguồn: SBTN

Nguyễn Xuân Phúc Nghệ an Nợ công Hà Nội chính phủ quốc hội Sài Gòn Nguyễn Phú Trọng Cộng sản Việt Nam