11232922 1 small 1310920086 nv

CSVN báo cáo quyền con người ở Việt Nam “có nhiều thành tựu”

 Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã chính thức nộp Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ III cho Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc. Dự kiến ngày 22 tháng 1 năm 2019, Việt Nam sẽ tham gia đối thoại về Báo cáo quốc gia UPR tại Hội đồng Nhân quyền.

Báo Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 12 năm 2018 loan tin, Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ III đề cập một cách tổng thể việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, cập nhật luật pháp và chính sách liên quan đến quyền con người, thông tin về những kết quả đảm bảo quyền con người trên các lĩnh vực và rà soát việc thực hiện những khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận ở chu kỳ II.

Nội dung của báo cáo, nhà cầm quyền cộng sản cho rằng họ đã có một số thành tựu nổi bật trong đảm bảo quyền con người, trong đó có việc thông qua Hiến pháp 2013 và sửa đổi ban hành mới trên 90 văn bản luật có liên quan đến việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Việc đảm bảo các quyền dân sự, chính trị cũng đạt nhiều thành tựu, trong đó có quyền tự do báo chí, tự do internet,… đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng phát triển phong phú với hơn 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phát ngôn Bộ Ngoại giao CSVN cho biết, tính đến tháng 10 năm 2018, Việt Nam đã thực hiện được 175/182 khuyến nghị mà Việt Nam chấp nhận ở chu kỳ II, chiếm 96,2%. 7 khuyến nghị còn lại đang được thực hiện hoặc xem xét thực hiện vào thời điểm phù hợp.

Ngược lại với bản báo cáo “thành tựu” này, tổ chức Phóng viên không biên giới đã lên án Việt Nam không có tự do báo chí, và xếp Nguyễn Phú Trọng, Bí thư đảng CSVN là “kẻ thù của tự do báo chí”.

Nguồn: SBTN

chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Nghệ an Hà Nội Nguyễn Xuân Phúc Sài Gòn Cộng sản quốc hội