29541309 814054258790706 1315721127565197312 n

Thương thay cho Ba Dũng

Áp lực đẩy thanh củi có tên Nguyễn Tấn Dũng vào lò thiêu của Trọng lú đang nhích dần từng ngày. Đinh La Thăng, một tay chân của Tấn Dũng, đã công khai tại tòa rằng, mọi lý do làm mất 800 tỷ góp vốn vào ngân hàng Oceanbank đều làm theo lệnh của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đinh La Thăng còn trưng ra cả văn bản góp vốn và xin thóat vốn không được, đều có bút tích của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là bằng chứng để Tấn Dũng, không chỉ phải hiện diện trước tòa mà kèm theo nó là một lệnh bắt sẽ đi cùng. Vì rằng, Phú Trọng dù thù Tấn Dũng đến cỡ nào, nếu không có bằng chứng rõ ràng thì nhất nhất Phú Trọng sẽ không dám manh động bắt Tấn Dũng. La Thăng khai và có bằng chứng rõ ràng, Phú Trọng chỉ đợi có thể để bắt Tấn Dũng. Đó là lý do, tôi nói, thanh củi Nguyễn Tấn Dũng đang từ từ bị đút vào lò thiêu của Nguyễn Phú Trọng vào những ngày sắp tới. Tất nhiện bắt Tấn Dũng là việc hệ trọng. Phú Trọng không thể tự ý quyết định mà nhất nhất phải xin lệnh của Trung Nam Hải.

Thương thay cho Tấn Dũng, phe phái Tấn Dũng và dòng họ Nguyễn Tấn. Lúc có thể chỉ cần một cái phẩy tay kiên quyết thì Phú Trọng lập tức sẽ về chầu Diêm Vương. Ấy mà Tấn Dũng đã không dám làm. Để bây giờ trở thành một thanh củi khô, ép mình cô đơn ở xứ vườn Kiên Giang, ngày đêm phấp phỏng, lo toan với một lệnh bị bắt sẽ diễn ra bất kỳ lúc nào. 
Vì sao Tấn Dũng không dám? Có rất nhiều lý do. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là Tấn Dũng vẫn một dạ tin rằng : “Còn đảng còn mình” như nhiều đảng viên khác, mà không nhận ra rằng, đảng cộng sản của ông chỉ là một đảng thổ tả, có bề dày thành tích: chén thịt đồng loại, đồng chí chén thịt lẫn nhau, được thiết lập thành nền tảng từ năm 1945 khi đảng cộng sản của ông nắm quyền điều hành đất nước. 

Thương thay cho Tấn Dũng và cũng mừng cho Tấn Dũng. Vì rằng, việc ông bị đốt, cháy bùng bùng trong lò, sẽ là thông điệp để lại cho hậu thế rằng, tin vào trước tác “Còn đảng còn mình”, chỉ là niềm tin của bầy cừu, chỉ biết ăn cỏ, uống nước sông và đợi ngày bị xén lông hoặc lên bàn mổ.

FB Phạm Thành

 

Cộng sản Trọng lú