Tu huyet

Tử huyệt của đảng cộng sản Việt Nam

Huynhngoctuan 1

 

Huỳnh Ngọc Tuấn

 

 

Ai cũng biết tử huyệt của tất cả các chế độ độc tài cộng sản là tham những, lãng phí và phá hoại. Nhưng nó chính là động lực để đảng cộng sản tập hợp lực lượng.

Người ta sẽ chẳng vào đảng cộng sản nếu không được tham nhũng, lộng hành và đứng trên luật pháp.

Tham nhũng lộng hành đứng trên luật pháp là sự “quyến rủ” để người ta gia nhập cái lực lượng mà ai cũng biết là bất hảo này.

Vậy chống tham nhũng, xây dựng nhà nước pháp quyền cũng đồng nghĩa với tước bỏ cái đặc quyền đặc lợi mà nếu không có nó thì chẳng ai muốn vào đảng cộng sản. Như vậy chống tham nhũng chẳng khác nào tự bắn vào chân mình?

Nhưng nếu để tham nhũng, lãng phí, phá hoại lộng hành thì sẽ mất lòng dân và một ngày nào đó người dân cũng sẽ nổi dậy để lật đổ chế độ.

Những cuộc biểu tình, đấu tranh đòi đất đai bị cướp ngày càng trở nên phổ biến, sự phản đối của người dân vì sự chuyên quyền độc đoán lộng hành ở các chế độ độc tài cộng sản ngày một nhiều.

Nhận thức được điều đó, đảng cộng sản Trung quốc đã mạnh tay triệt hạ tham nhũng và lộng hành.

Những con hổ lớn như Bạt Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng… bị sa lưới, những con ruồi cũng bị trừng phạt.

Để làm được điều đó đảng cộng sản Trung quốc đã tập hợp người dân và đảng viên của mình dưới lá cờ chủ nghĩa dân tộc đại Hán. Và họ đã thành công ngoạn mục, vừa cứu được đảng cộng sản vừa tạo động lực cho xã hội Trung quốc phát triển.

Cộng sản VN cũng thấy được tình trạng tham nhũng, lộng hành đang đẩy đảng cộng sản đến bên bờ vực thẳm sụp đổ nên họ cũng bắt chước Trung quốc để “chống tham nhũng” .

Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn cộng sản đang đi theo con đường của đàn anh Trung cộng, một số nhân vật tham  nhũng đã bị sa lưới, một số khác đang ở vào tầm ngắm.

Nhưng đảng cộng sản VN có đủ bản lãnh như đảng cộng sản Trung quốc và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có đủ uy tín và quyền lực như Tập Cận Bình để làm được điều đó không thì còn chưa có gì chắn chắn. Hơn nữa lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản VN là những nhân vật tham nhũng siêu hạng!

Theo nhận định của người viết bài này, cái gọi là cuộc chiến “chống tham nhũng” hiện nay chỉ là đòn “hồi mã thương” của phe cánh nắm quyền lực chính trị do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu để lấy lại thế thượng phong trong đảng đã mất về phe nắm quyền lực kinh tế do Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo.

Nguyễn Phú Trọng và phe cánh chỉ mượn cuộc chiến chống tham nhũng để cân bằng lại thế lực trong đảng và mưu tìm sự chia chác quyền lợi cân bằng hơn mà thôi, cho nên một khi sự cân bằng quyền lực và quyền lợi trong đảng đã được xác lập thì cuộc chiến gọi là “chống tham nhũng” cũng sẽ vãn tuồng và tệ nạn tham nhũng sẽ trầm trọng hơn mà thôi.

Người dân Việt nam không nên có ảo tưởng về sự minh bạch của một đảng mà tham nhũng là động cơ để người có tham vọng gia nhập và điều hành đất nước bằng luật rừng.

Còn một điều mang tính cốt tử nữa mà đảng cộng sản VN không có, đó là họ không thể tập hợp người dân và đảng viên dưới lá cờ của chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa yêu nước, cho nên việc chống tham nhũng để cứu đảng sẽ chẳng đi đến đâu mà có khả năng sẽ làm phân hóa đảng và sụp đổ chế độ.

Muốn tập hợp người dân dưới là cờ chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước đảng cộng sản VN sẽ phải có thái độ và đường lối bảo vệ quốc gia hữu hiệu và cương quyết trước tham vọng bá quyền của Trung cộng, đây là điều đảng cộng sản không muốn làm và cũng không dám làm.

Thực tế đã chứng minh trong suốt mấy thập kỷ qua đảng cộng sản VN đã để mất vào tay Trung quốc nhiều phần lãnh thổ quan trọng, một số đảo đá, rạng san hô mang tầm chiến lược tại Trường sa như Vành Khăn, Châu Viên, Tư nghĩa, Chữ Thập, Gạc Ma…làm người dân bất bình và trong con mắt của người dân đảng cộng sản là tập hợp của một thế lực chuyên làm tay sai cho ngoại bang, chỉ biết tham nhũng và sẵn sàng nhượng bộ quyền lợi quốc gia để tồn tại và thủ lợi.

Không chống tham nhũng, lãng phí, lộng hành thì sớm muộn cũng sẽ bị người dân lật đổ, mà chống tham nhũng trong lúc không có một giá trị để thay thế để tập hợp lực lượng thì đảng cộng sản cũng sẽ bị phân hóa, suy yếu và tan rã.

Đây chính là tử huyệt của đảng cộng sản VN.

Chúng ta sẽ nhìn thấy đảng cộng sản VN và chế độ sụp đổ không tránh được.

Huỳnh Ngọc Tuấn.

Buôn Hồ, Xuân 2018.