30727758 10211525373589273 7670127904469747713 n

Mừng... ít thôi

Nhiều bà con reo hò vì vui mừng thấy một số trong vô số quan chức, cán bộ cộng sản từng tham gia đàn áp dân, tham nhũng, hủ hoá v.v. nay bị quẳng vào cái lò chống tham nhũng của ông đảng trưởng. Mọi người cho đó là quả báo, hoặc là trả nghiệp theo kiểu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. 

Cũng tốt thôi nhưng giá như sự trừng phạt đó đến từ chính những nạn nhân của đám quan chức ấy, hay nói rộng hơn, từ người dân, thì mới là biểu hiện của công lý. Chẳng hạn như Lê Trương Hải Hiếu phải bị trừng trị bởi một toà án công minh vì việc hắn tham gia đàn áp dân biểu tình, vì hắn tham nhũng, phè phỡn trong những bữa tiệc nghìn đô từ thời du học bên Mỹ... hơn là bị kỷ luật đảng vì lý do có con khi chưa cưới. 

Còn nếu sự “quả báo”, “trả nghiệp” ấy chỉ là kết quả của thanh trừng nội bộ, của trả thù và rửa hận, nhất là (rất có thể) lại theo sự hướng dẫn, sắp xếp của cố vấn bên đảng bạn như hiện nay, thì không có gì đáng ca ngợi. 

Mừng thì mừng, vì “chúng nó giết nhau”. Nhưng cũng chỉ nên mừng vì duy nhất lý do ấy thôi, ngoài ra thì nên lo: Tại sao vào lúc sự can thiệp, xâm lược mềm của “bạn vàng” và đảng bạn vào nước mình sâu đến như thế rồi mà đảng trưởng đảng cầm quyền vẫn chỉ mải mê đốt lò (củi do y chọn), thanh trừng phe phái và rửa hận? Cùng với đó là sự đàn áp không nương tay XHDS và mọi biểu hiện đòi nhân quyền, dân chủ.

Đốt lò chống tham nhũng rồi tiền tham nhũng ấy có về tay nhân dân không? Không. Dân vẫn tự lo như cũ, không có phúc lợi nào cho dân cả, chỉ có thêm sắc thuế mới đang được đề xuất. 

Đốt lò chống tham nhũng rồi có nới lỏng tí nào không gian dân sự, mở rộng dân chủ-nhân quyền cho dân không? Không, siết chặt hơn. 

Đốt lò chống tham nhũng rồi có thúc đẩy nhà nước pháp quyền, minh bạch, trách nhiệm, có nâng cao hiểu biết xã hội về nhà nước pháp quyền không? Không, tệ hơn. Nên nhớ việc chọn củi tham nhũng nào để đốt là của đảng trưởng (và cố vấn, không loại trừ cả “cố vấn tâm linh” của y), dựa vào hồ sơ cán bộ mà đảng của y vốn luôn có sẵn, chứ không hề là việc của dân, do dân vạch ra, vì quyền lợi của dân. Báo chí “đánh” ai cũng là theo định hướng của phe y cả. Dân chỉ có mỗi việc ngồi hóng - đấy là nếu có quan tâm, còn không thì ngu vẫn hoàn ngu. 

Đốt lò chống tham nhũng rồi có đẩy bộ máy đảng cầm quyền và nhà nước Việt Nam vào hẳn quỹ đạo của Trung Cộng không? Có đấy. 

Vậy nên chúng ta mừng... ít thôi.

FB Pham Doan Trang

 

Lê Trương Hải Hiếu