CHÚNG TA DƯỜNG NHƯ...

 

Chúng ta dường như không có nền tảng và văn hoá tranh luận. Chúng ta chỉ có ngôn từ để cãi vã và hơn thua.

Chúng ta dường như không có khả năng kiến tạo và kết hợp. Chúng ta hầu hết chỉ có tư lợi cá nhân cùng nhiều đức tính phá hoại.

Chúng ta dường như không có người lập thuyết. Chúng ta đa phần chỉ có những con mắt quan sát để cóp nhặt tư tưởng của người khác.

Chúng ta dường như không có tri thức để phát minh. Chúng ta hầu hết chỉ có thông tin để đem ra bàn luận.

Chúng ta dường như không có khả năng đấu tranh và tư duy phản kháng văn minh. Chúng ta hầu hết muốn thoả hiệp với mọi việc và khi không đạt được thì quay ra triệt hạ nhau, nhất là bằng phương cách bạo lực.

Chúng ta dường như không có triết lý tự do và nhân sinh. Chúng ta chỉ có sự áp đặt những bài học giáo điều và trống rỗng.

Chúng ta dường như không có luật pháp. Chúng ta hầu hết chỉ có những con người sẵn chứa sự bất nguyên tắc trong hành xử của mình.

Chúng ta dường như không có sự chia sẻ trong sự tôn trọng. Chúng ta hầu hết cho đi thứ gì đó bằng sự ban ơn hay để khoả lấp những chỗ trống trong tâm hồn và nhân cách của bản thân, hoặc để quên đi sự bế tắc và bất lực đang hiện hữu.

Chúng ta dường như không có chuẩn mực sống và yêu thương. Chúng ta hầu hết chỉ có những tình yêu trói buộc hay mặc cả.

Và chúng ta là những sinh vật kỳ lạ và rời rạc, tự ti và yếu kém, manh động và thiếu niềm tin, phá hoại và tư lợi, gian xảo và đầy đủ sự phục tùng.

Theo facebook Luân Lê

 

Luân Lê