31189994 375365552942831 4715850584247901647 n

AI BẤT HIẾU HƠN AI ?



Hôm nay thằng X con một đảng viên cao cấp về nhà cái mặt nó hầm hầm, nó càu nhàu với bố nó:- Ông cứ lên truyền hình phét lác làm bạn bè chọc quê tôi, rồi con bạn gái của tôi nó bỏ tôi rồi, tôi quen được đứa nào, nó biết về ông , nó cũng bỏ tôi hết.
Ông bố nói:- Ơ hay ...Cái thằng này hôm nay mất dạy bất hiếu dám nói với bố vậy hả? Thời của tao đâu cần quen biết vẫn có vợ, đảng cho phép lấy mới được lấy, đảng chỉ thị lấy ai thì lấy người nấy, tùy đảng quyết định ...Trên bảo dưới nghe ...Có chết ai đâu.....Thế tại sao tao bảo mày không nghe?
- Thời của ông đã qua, bây giờ văn minh rồi chẳng lẽ ông cứ muốn VN như trước hay sao? Người ta văn minh tiến lên, còn bác đảng của ông sao cứ thụt lùi phiá sau là sao ?
- Mày nói gì thì nói, không được lôi bác đảng vào nghe chưa cái thằng bất hiếu....Tao đập bỏ mẹ bây giờ.
- Ông lại hăm hù như đảng cs , khủng bố tinh thần à ....Tôi bất hiếu đâu có bằng đảng csvn của ông.
- Bố láo ...Tao trung với đảng ...hiếu với dân ..Ai bảo đảng bất hiếu ...Bằng chứng đâu ? 
- Quân đội do dân mà ra, dân là Cha Mẹ, thế mà đảng đánh dân cho vào tù , cướp nhà lấy đất của dân tống cổ ra ngoài đường, không bất hiếu là gì ? ....Bằng chứng đấy.....Muốn có bằng chứng là có liền.
- Mẹ Cha cái thằng bố láo này ....Mày ăn phải mật gấu à ..Sao mày nói lung tung thế kia.
- Này nhá... Tôi nói thật cho ông biết ...Tôi bất hiếu tôi còn biết ông là cha tôi và tôi biết mẹ tôi là ai....Còn ông ...Ông có biết cha ông là ai không?
- Ơ ...Ơ....Thì Cha ...tao... Là ..Là ..Cha già Dân Tộc HCM đấy ..Chứ ai ..
- Thế ...Lạ nhỉ ...Lúc ông kêu là bác ....Lúc ông gọi là cha ....Chắc ông này cũng lăng nhăng lén lút không rõ ràng nên mới lúc bác lúc cha ...Thế mẹ ông là ai ? 
- Ơ ...Ơ ...Việc gì tao phải khai báo với mày ....Thằng bất hiếu.
- Tôi muốn biết bà nội tôi là ai, sao là bất hiếu ? 
- Người không biết ai sinh ra mình, với người biết ai sinh ra mình ....Ai bất hiếu hơn ai ? 
- Tiên sư cha mày ....Bốp ...Bốp ...Thằng mất dạy bất hiếu ....Hự ...Hự ...
- Bớ người ta đảng đàn áp nhân dân.........Bớ làng nước ơi ...Đảng giết người bịt miệng..

Lê Danh Dương

 

bất hiếu