21 vov

Bộ trưởng quốc phòng CSVN chuẩn bị kế hoạch để chiến đấu chống lại người dân yêu nước?

  • On 18/02/2019

-

Đài VOV loan tin, sáng ngày 16 tháng 2, ông Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng bộ quốc phòng CSVN đã có mặt để kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2019 của thị xã Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, ông Lịch cho rằng, năm vừa qua tình hình thế giới, và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Cuộc đấu tranh đòi nhân quyền của người dân Việt Nam cũng đã phát triển thêm một bước mới, nhiều nơi trên cả nước diễn ra các cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước. Hành động của người dân đã khiến nhà cầm quyền CSVN lo lắng, và ông Lịch gọi cuộc đấu tranh này là các thế lực trong và ngoài nước chống phá quyết liệt sự nghiệp xây dựng XHCN của CSVN đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước làn sóng đấu tranh đòi xóa bỏ CNXH ở Venezuela, và cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình ngày càng mạnh mẽ, ông Lịch đã yêu cầu các đơn vị trong lực lượng quân đội sẵn sàng chiến đấu chống lại các diễn tiến này. Ông Lịch cho rằng quân đội không được để bị bất ngờ trong mọi tình huống trong nhiệm vụ bảo vệ đảng CSVN.

Nguồn: SBTN

Nghệ an Nợ công Nguyễn Xuân Phúc Hà Nội Sài Gòn Việt Nam Cộng sản Công an Nguyễn Phú Trọng chính phủ