H3 100

Ai mới phản động?

  • On 17/05/2019

-

Ảnh chụp status của một nhà báo có thẻ đã nhắc một danh sách “phản động” vì phản đối lấp lấn sông Hàn ở Đà Nẵng.

(Tôi có đủ hồ sơ để khẳng định là lấp lấn sông ở Đồng Nai hay Đà Nẵng đều sai phạm nghiêm trọng với nhiều luật hiện hành.)

Câu chuyện chụp mũ người khác là phản động làm tôi nghĩ về vài kỷ niệm giàu tính “phản động”:

– Hồi phản đối lấp lấn sông Đồng Nai và công bố thông tin của Tiến sĩ Lê Xuân Thuyên rằng đáy sông có trầm tích dioxin, tôi được gọi là phản động. Căn cứ vào luật hiện hành và các bằng chứng liên quan, dự án lấp lấn sông bị tuýt còi dừng lại và thông tin về trầm tích dioxin thì được công bố thêm… lần nữa.

– Khi ra Cà Ná, Ninh Thuận viết về những bất cập của dự án Thép Hoa Sen Cà Ná, tôi cũng bị gọi là phản động. (Trong khi tôi đồng ý đi cùng một chiến sĩ an ninh bởi anh ấy đề nghị cùng tôi xác minh độ xác tín về việc sai rất nhiều quy trình dự án này.) Hoa Sen Cà Ná cũng đã stop.

– Lúc tôi đưa bị can Đặng Văn Hiến của vụ nổ súng Đak Nông ra đầu thú, tôi vẫn bị gọi là phản động vì… làm đúng pháp luật. Có “thứ phản động” nào liên lạc tướng công an, đi cùng C45 vào rừng đưa bị can đầu thú trên thế giới chưa thì tôi không biết. Nhưng sau vụ đó, tôi nhìn ra trong xã hội có những kẻ có nhân dạng nhưng lại chẳng phải người.

– Khi tôi cảnh báo về bạo lực sẽ lại nổ ra tại Vĩnh Tân- vùng đất bị biến dạng vì nhiệt điện, tôi vẫn bị gọi là phản động. Có người ý nhị là tôi đi đâu, làm gì họ biết hết và cân nhắc có nên bắt hay không. Tánh tôi hụych toẹt nên nói thẳng: “Đến việc cảnh báo đúng thực trạng ô nhiễm theo Hiến pháp và pháp luật, đến việc lo lắng tình trạng dân và quân, đều là đồng bào, đối đầu nhau vì sự bậy bạ của quan chức biến chất mà bị bắt; thì các anh cũng bắt luôn chính tương lai các anh đấy ạ.”

….

Ủng hộ sự bậy bạ, sự vi phạm của những quan chức biến chất và lũ gian thương thì chính là tự tay tạo ra hiện tại bất công và chấm dứt tương lai tươi sáng của cháu con.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã nói Đảng sẵn sàng đối thoại.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế!”

Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đã khẳng định “không có vùng cấm!” trong cuộc “đốt lò” chống tham nhũng.

Vậy thứ nhà báo gọi những người đang chống lại cái sai, cái bậy đang diễn ra tại các dự án lấp lấn sông Hàn Đà Nẵng nói riêng và những cái ác, cái xấu nói chung; nên gọi là gì nếu không phải là phản động?

Ảnh FB Nguyễn Văn Minh.

Nguồn: Mai Quốc Ấn

Cộng sản Công an Nguyễn Phú Trọng Việt Nam