Bầu chọn cho Giải thưởng TVB 2017

Cuộc tham gia bầu chọn sẽ diễn ra trên trang mạng này, và được mở một cách vô điều kiện cho tất cả mọi người, tại hải ngoại và quốc nội.