Tên, Ý nghĩa & hiện kim Giải thưởng

Tên Giải Thưởng

Tên chính thức của giải: Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá.

Tên ngắn: Giải Thưởng Trần Văn Bá hoặc chữ tắt GT TVB. Tên ngắn được sử dụng nhiều trên trang mạng.

GT TVB trước hết là một tấm bằng hay một huy chương do tất cả những người yểm trợ và tham gia giải, sau khi bầu chọn, trao tặng để công nhận sự dấn thân cũng như hiệu quả việc làm của người hay tổ chức được giải.

Sau đó kế tiếp, để có thêm một hành động thiết thực đáp ứng với nhu cầu trong nước, một số hiện kim sẽ trao cho người hay tổ chức được giải. Số hiện kim không phải là yếu tố quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả là số người yểm trợ và tham gia giải. Quan trọng hơn cả là thông điệp của số đông ở Hải Ngoại gởi về những anh chi em đang thật sự đấu tranh cho Việt Nam bất chấp những hiểm nguy.

Cho năm 2017 cũng như năm 2016, số hiện kim cho giải là 5 000 mỹ kim ($).

Hiện kim của giải đến từ:

- Đồng bào khắp nơi hưởng ứng GT TVB, yểm trợ trực tiếp qua paypal, ngân phiếu, hiện kim...

- Đến từ UBGT và thân hữu qua những tổ chức ngoại vi như dạ tiệc...

Cho những năm sau, hiện kim của giải có thể sẽ được ấn định sớm bởi UBGT.

Quy định quỹ cho Giải Thưởng

Được UBGT quy định như sau:

1/ Quỹ cho giãi được lập đặc biệt cho năm trao giải. Đến từ đóng góp cá nhân qua Visa, Paypal hay ngân phiếu, hiện kim (anh em, thân hữu, đồng bào, mạnh thường quân…), đến từ các buổi tổ chức ngoại vi (tiệc cơm, ca nhạc, tombola …).

2/ Quỹ của giải được trao cho ngưởi hay tổ chức trúng giải. Có thể chỉ là một người hay một tổ chức, có thể là hai hay nhiều hơn, tùy mỗi năm.Trong trường hợp phút chót người  hay tổ chức trúng giải từ chối nhận, hiện kim của giải này sẽ để dành lại cho năm sau.

3/ Sau khi trao tặng hiện kim, nếu còn dư so với mức đóng góp hiện kim, quỹ sẽ dành cho giải năm sau, đến mức tối thiểu tương đương với 1/2 giá trị hiện kim của giải vừa trao (dự trù cho những năm thiếu hụt)

4/ Sau khi đã dành 1/2 giá hiện kim của giải vừa trao cho năm sau nhưng vẫn còn dư, số thặng dư này có thể được dùng trong hai trường hợp sau:

- Dùng để trợ giúp cấp tốc những bất trắc, diễn biến có thể xẩy ra ở VN đi cùng mục tiêu với tinh thần GT TVB.

- Dùng để trợ giúp một phần phí tổn cho Lễ Công Bố Giải (Lễ này được xoay vòng mỗi năm tại một quốc gia)

Last edited: 20/02/2017