Lời Ban Tổ Chức Giải Thưởng

Giải thưởng Tinh Thần Trẩn Văn Bá ra đời năm 2016 với mục đích nối kết đồng bào trong và ngoài nước nhằm đề cao lòng yêu nước và tinh thần dấn thân của những cá nhân hay tổ chức tại quê nhà đã và đang hy sinh cho lý tưởng của toàn thể , đó là TỰ DO cho DÂN TỘC và ĐỘC LẬP cho TỔ QUỐC.

Mọi người, trong và ngoài nước cũng có quyền chọn lựa người hay tổ chức mình cảm phục xuyên qua quá trình dấn thân và hy sinh của họ cho công cuộc chung.

Sư hy sinh cao cả của Anh Trần Văn Bá đă nói lên sư gắn bó vô cùng khắn khít của cộng đồng người Việt nước ngoài với toàn thể con dân đất Việt đang khổ đau trên mãnh đất quê hương. 

 Số người tham gia chọn lựa càng đông thì uy tín của cá nhân hay tổ chức sẽ càng tăng,giúp họ vững tâm tiến bước trên con đường đang đi.

Giải thưởng Trần Văn Bá, nếu đước sụ ủng hộ tích cực của nhiều tấm lòng yêu nước, bất cứ từ đâu đến, chắc chắn sẽ là một giải thưởng của người Việt, cho người Việt, giá trị, một vũ khí khả thi giúp Dân Tộc sớm được sống trong một xã hội tự do, dân chủ, công bằng và đầy tình thương.

Anh Trần Văn Bá đã nằm xuống nhưng tinh thần Anh mãi mãi sống trong lòng người Việt yêu nước

BTC  trân trọng và thiết tha kêu gọi quý đồng bào đồng hương, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông báo chí cùng tiếp tay phổ biến vận động, kêu gọi sự yểm trợ của các giới cho giải thưởng mang tên « Tinh Thần Trần Văn Bá »

Thời gian Bầu chọn : tháng 12 / 2017

Công bố Giải Thưởng : 21 tháng 1 / 2018

Uỷ Ban Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2018

Last edited: 15/11/2017