Lịch trình & Tổ chức

Lịch trình

Lịch trình dự tính cho giải sẽ như dưới đây. Các mốc thời gian có thể bị thay đổi chút ít.

Tất cả những thay đổi trên lịch trình, tất cả những thông tin liên quan đến giải sẽ được đăng trên trang mạng này.

Đề cử hồ sơ : đến ngày 15.12.2017

Bầu chọn qua Internet trên trang mạng này hay Facebook Tinh Thần Trần Văn Bá : từ 20.12.017 dến 10.01.2018

Công bố giải : 21.01.2018, tại Trung tâm sinh hoạt Westminster, California, Hoa Kỳ

Tổ chức

UBGT là tập hơp những cá nhân rải rác khắp nơi hành động trong Tinh Thần Trần Văn Bá, hoàn toàn biệt lập với mọi tổ chức, đảng phái hay các cơ quan chính quyền.

Danh sách các Đại diện địa phương:

  • Nguyễn Hồng Liệt, Võ Văn Thiệu, Lữ Anh Thư - Hoa Kỳ

  • Trần Ngọc Giáp, Gia Nã Đại

  • Lê Hữu Đào, Nguyễn Đức Hồ, Trần Quý Phong - Vương Quốc Bỉ

  • Đặng Văn Sung, Nguyển Ngọc Bách - Pháp,

Nhân sĩ hoạt động trong nước yểm trợ Giải thưởng :

- Linh Mục Nguyễn Văn Lý

- Thượng toạ Thích Thiện Minh

- Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Ngọc Tuấn

 

Nhân sĩ tại hải ngoại yểm trợ Giải thưởng :

- Tạ Đức Trí - Thị trưởng Westminster, Hoa Kỳ

- Nguyễn Bá Tùng - tiến sĩ

- Trần Phong Vũ - nhà văn

Hội đoàn yểm trợ

- Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris

- Cộng Đồng Việt Nam tại Liège

- Hội Người Việt Tự Do tại Vương Quốc Bỉ

- Hội Thân Hữu Bỉ Việt

- Hội  Cựu Quân Nhân VNCH tại Pháp

- Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Âu Châu

- Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH tại Pháp

- Hội Cựu Quân Nhân VNCH vùng Gard tại Pháp

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Metz

- Hội Thanh Thiếu Niên VN tại Paris

- Hội Pháp - Việt Tương Trợ

- Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá

Mọi liên lạc, gởi hồ sơ đề cử, xin gởi điện thư về: phongtrao@tinhthantvb.com

UBGT và Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá

UBGT hoàn toàn biệt lập với Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá.

Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá vận động thành lập UBGT và sau đó tham gia cũng như yểm trợ tất cả các công tác của UBGT.

Trong công tác yểm trợ, Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá nhận dùng trang mạng này để yểm trợ mọi công tác của UBGT. Một số trang, khung trên trang mạng sẽ được dành riêng cho UBGT.

Last edited: 15/11/2017