Yểm trợ Giải thưởng Trần Văn Bá 2018

Lá thư kêu gọi tham gia và yểm trợ
Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2018

Yemtrogttvb

Quyền làm người tại Việt nam đã và đang bị tước đoạt một cách không thể chối cãi.

Những tư tưởng tiến bộ, những hành động can đảm đòi quyền được sống trong tự do và công lý xã hội, đòi quyền tự chủ cho Đất nước trước mối họa Hán hóa, đòi quyền được bảo vệ môi trường đang bị ô nhiễm cho dân tộc sống còn... Đều bị đảng CSVN dã tâm triệt tiêu.

Thật nhiều người đã đứng lên tranh đấu. Hàng trăm hay hàng ngàn người khác sẽ tiếp tục đứng lên tranh đấu dành lấy quyền quyết định tương lai của Đất nước và Dân tộc từ tay đảng CSVN cho dù có lắm hiểm nguy cho bản thân và cả cho gia đình mình.

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá được lập ra để vinh danh những hành động dấn thân và cản đảm này. Để thôi thúc lòng yêu nước, để kết hợp quốc nội và hải ngoại.

Chúng ta không chỉ dựa trên người ngoại quốc để vinh danh những người con ưu tú của đất nước Việt Nam, cũng không nên chỉ là một số nhỏ vinh danh những hành động dấn thân cho tiền đồ chung của tất cả dân Viêt. Cuộc vinh danh này phải sâu rộng và phải do người Việt vinh danh người Việt.

Để cho giải thưởng có được toàn vẹn ý nghĩa, chúng tôi có tên dưới đây, long trọng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy tích cực tham gia và yểm trợ Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2018 bằng cách đề cử người xứng đáng và đặc biệt là tham gia bầu chọn người xứng đáng được giải.

Lễ Công Bố Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 21.01.2018 tại Westminter, Nam California, Mỹ, cùng lúc với lễ Tưởng Niệm anh Trần Văn Bá và các chiến hữu.

Để đề cử, xin gởi tên người được đề cử và hồ sơ về ubgt@tinhthantvb.com trước ngày 28/12/2017

Cuộc bầu chọn được tổ chức trên Mạng, qua www.tinhthantranvanba.comwww.facebook.com/TinhthanTVB trước ngày 15/01/2018.

Đóng góp tài chánh  ==> xin theo đây

Mọi tin tức liên quan đến tiến trình giải thưởng được phổ biến trên www.tinhthantranvanba.com.

 

Ngày 27/12/2017
Đồng kính thư,

Việt Nam
Thượng tọa Thích Thiện Minh
Linh mục Nguyễn Văn Lý
Ô. Huỳnh Ngọc Tuấn


Mỹ
Ô. Nguyễn Bá Tùng
Ô Trần Phong Vũ
Ô. Đoàn Hữu Định
Ô. Trần Tử Thanh


Pháp
Ô. Phạm Đặng Sum
Ô. Đỗ Việt

 

Last edited: 29/12/2017