Bức Tâm Thư của Thượng Toạ Thich Thiện Minh

 

(TT Thiện Minh được trao Giải thưởng Tinh Thần TVB 2016)

 Việt Nam, Ngày 30 Tháng 12 năm 2016 

       Tâm Thư Cổ Súy Giải Thưởng Trần Văn Bá

Kính Gửi Quý Đoàn Thể Tôn Giáo, Chính Trị, Quý Thân Hào Nhân Sĩ, Trí Thức, Quý Nhà Dân Chủ, Xã Hội Dân Sự,Quý Cựu Tù Nhân Chính Trị Cùng Đồng Bào Việt Nam, Quốc Nội và Hải Ngoại

 Kính Thưa Quý Vị:

 Ttminh2016Thể theo lời thông báo trong Tâm Thư của Ban Tổ Chức Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá cho năm 2017 được phổ biến   rộng rãi nhằm tiếp tục Vinh danh những cá nhân và tập thể có những đóng góp nhiệt thành  đầy dũng khí, kiên trinh cho đại cuộc

 -Thể theo lời đề nghị của BTC mong muốn tôi có đôi lời trên cương vị người được vinh dự đón nhận giải thưởng  đầu tiên của BTC vừa thành lập trao giải năm 2016 nhằm góp phần giới thiệu và  phổ biến Giải Thưởng  cao quý  năm 2017 Tôi được biết  giải thưởng Tinh Thần Trần  văn Bá năm 2017 BTC có đổi mới phương cách xét trao giải như thông báo trong Tâm Thư là cần được quý cá nhân. đoàn thể, quý hội đoàn, tổ chức tôn giáo, chính trị góp phần  giới thiệu, bầu chọn, bỏ phiếu điện tử từ chính người Việt Nam trong và ngoài nước nhằm  để tạo sức mạnh tinh thần và  niềm tiếp khích vô biên cho những cá nhân và tập thể đã tận tâm tận lực, hy hiến,dấn thân, không vô cảm với nỗi đau của đồng loại và giống nòi hiện đang ngày đêm hành động đấu tranh cho sự  hiển sinh nền Tự Do,Dân Chủ và Toàn Vẹn Lãnh Thổ của VN trong 1 giai kỳ  lịch sử vô cùng cam go, khốn kiệt  nhưng  vẻ vang còn đang tiến bước….

Xin quý vị tham khảo qua trang nhà: http://tinhthantranvanba.com và tvb news trên facebook và nội dung tâm thư của BTC cũng như thể lệ giới thiệu, nhằm “chọn mặt gửi vàng”.Chân thành kính chúc  Quý Đoàn Thể Tôn Giáo, Chính Trị, Quý Thân Hào Nhân Sĩ, Trí Thức, Quý Nhà Dân Chủ, Xã Hội Dân Sự,Quý Cựu Tù Nhân Chính Trị Cùng Đồng Bào Việt Nam, Quốc Nội và Hải Ngoại lời chào Đại Kết và Chân Cứng Đá Mềm

Trân Trọng

TT.Thích Thiện Minh

Last edited: 30/12/2016