Kết quả Giải thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2018

  Ubgtttvb 1

Năm nay Ủy Ban Giải Thưởng nhận được sự đề cử từ khắp nơi, với 5 người là Đinh Nguyên Kha, Linh Mục Nguyễn Duy Tân, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga và Trịnh Bá Phương.

Dựa trên số người bầu chọn, Trần Thị Nga là người được trao Giải thưởng Tinh thần Trần Văn Bá. 

Kết quả được thông báo trong buổi Lễ Công Bố Giải được tổ chức ngày 21 tháng 1. 2018 tại Westminster, California Hoa Kỳ.

Giá trị hiện kim của Giải năm 2018 là $5,000 (mỹ kim) sẽ được trao cho Bà Trần Thị Nga.

Số tiền còn lại là $4,000 được trao cho các nhà đấu tranh gồm có: Linh Mục Nguyễn Duy Tân, Đinh Nguyên Kha, Trần Huỳnh Duy Thức, và Trịnh Bá Phương, mỗi người $1,000.

Xem thêm chi tiết :

Trần Thị Nga - Giải thưởng Trần Văn Bá 2018

5 người được đề cử cho Giải Thưởng 2018

 

 

 

Last edited: 20/09/2018