Kêu gọi bầu chọn cho Giải Thưởng

Ubgtttvb 1

Giải thưởng Tinh Thần Trẩn Văn Bá  2018 sẽ được dành trao cho những người tại quốc nội đang trực diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dân chủ, Công lý và Dộc lập thật sự cho Việt Nam. Giải thưởng này do người Việt vinh danh người Việt.

Năm nay, Uỷ ban Giải thưởng xin hân hạnh đề cử 5 nhà hoạt động đấu tranh tại quê nhà sau đây và kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước bầu chọn 1 trong 5 vị cho Giải Thưởng 2018.

- Đinh Nguyên Kha

- Linh Mục Nguyễn Duy Tân

- Trần Huỳnh Duy Thức

- Trần Thị Nga

- Trịnh Bá Phương

(xem đây Giới thiệu 5 nhà hoạt động )

Để bảo toàn cho người trong nước tham dự bầu chọn, cuộc bầu chọn có tính cách vô danh và không có điều kiện.

Hạn chót của cuộc bầu chọn, ngày 20.01.2018. Ngày công bố giải sẽ là ngày 21.01.2018 tại Westminster California, USA .

Cũng như năm trước, người được Giải Thưởng 2018 sẽ được trao tặng 5 000 mỹ kim (usd), nhờ sự đóng góp của cộng đồng hải ngoại.

Để bầu chọn, hãy bấm vào liên hệ sau đây

---> Bầu chọn

________________________________________

Ủy Ban Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá

Thay mặt UBGT

- Nguyễn Hồng Liệt, Võ Văn Thiệu, Lữ Anh Thư, Nguyễn Văn Thông, Hoa Kỳ.

- Trần Ngọc Giáp, Gia Nã Đại

- Đặng Văn Sung, Nguyễn Ngọc Bách, Vũ Đăng Sơn - Pháp

- Nguyễn Đức Hồ, Trần Quý Phong, Bruxelles - Lê Hữu Đào, Liège, Bỉ

Yểm trợ Giải thưởng tại Việt Nam :

  1. - Linh Mục Nguyễn Văn Lý

  2. - Thượng toạ Thích Thiện Minh

  3. - Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Ngọc Tuấn

Yểm trợ Giải thưởng tại hải ngoại :

- Hoa Kỳ : Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng; Nhà văn Trần Phong Vũ

- Pháp : GS Phạm Đăng Sum; Nhà báo Đỗ Việt

Hội đoàn yểm trợ

- Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris

- Cộng Đồng Việt Nam tại Liège

- Hội Người Việt Tự Do tại Vương Quốc Bỉ

- Hội Thân Hữu Bỉ Việt

- Hội  Cựu Quân Nhân VNCH tại Pháp

- Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Âu Châu

- Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH tại Pháp

- Hội Cựu Quân Nhân VNCH vùng Gard tại Pháp

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Metz

- Hội Thanh Thiếu Niên VN tại Paris

- Hội Pháp - Việt Tương Trợ

- Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá

Last edited: 10/01/2018