Thà thắp một ngọn nến, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm

Gii 3 đồng hng 

Tôi đã được gặp nhiều sinh viên, nhiều người trẻ có tài năng và mong muốn cải tạo đất nước, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ ý tưởng, không biết phải làm gì. Nhiều bạn nhận ra được tình thế trầm trọng của đất nước, nhiều bạn cũng nhận ra được sự khốn khổ của những người xung quanh, mà không làm gì được, thành ra phẫn chí. 

Dường như rất nhiều sinh viên và thanh niên trẻ ở Việt Nam đang đợi cho có một chính biến nào đó, khi đã an toàn,  rồi các bạn ấy mới chịu đi ra giúp đời. Tôi e rằng, như vậy thì có thể đã muộn. Tùy theo chuyên môn và sở trường của mình, hoàn toàn các bạn có thể đóng góp được cho việc canh tân đất nước một cách tự do. Rất nhiều bạn có tư tưởng nhưng không viết ra, không nói ra, cũng không chia sẻ cùng ai, cuối cùng để cho tư tưởng đó bị hao mòn mất. Có rất nhiều tinh hoa tư tưởng, hoặc những triết nhân đồng quê tư duy rất hiện thực đã phải bó gối, vì không ai chủ động tìm những người đó mà những người đó cũng không biết có thể sử dụng tài năng của mình ở đâu. Cần có những người đi trước- những lãnh đạo có kinh nghiệm trong tranh đấu để tìm ra những bạn nhưvậy.

Các hoạt động phải diễn ra đồng thời. Nếu theo trình tự thời gian từ sớm đến muộn là Tu thân- Tề gia- Trị quốc- Bình thiên hạ thì có lẽ khi đến tuổi già cũng chưa có cơ hội làm gì. Vậy, các hoạt động phải tiến hành đồng thời cùng với nhau. Nghĩa là, đồng thời Tu thân- Tề gia- Trị quốc- Bình thiên hạ ngày qua ngày, tận dụng từng giây phút thời gian. Nghĩa là, vừa hành động vừa tính toán sẽ làm gìtiếp theo, chứ không thể đợi kết quả của một sự việc cụ thể rồi mới tính toán tiếp. Cứ như vậy, bằng cách từng chút nhỏ một, con người sẽ làm được những điều lớn lao mà khi bắt đầu đã không dám hình dung ra nổi.

Bieu tinh chong formosa

 

Người Việt hiện nay có tiềm lực, năng lực rất lớn, nhưng tản mác, không kết hợp nổi với nhau. Dẫu vậy, những bạn có tư tưởng giống nhau thì một cách nhanh nhất, cần phải liên kết với nhau, trong những mục tiêu chung. Nhiều lúc tôi hỏi: “Ai sẽ làm thủ lĩnh để mọi người đi theo”. Tôi đã được nghe một vị trong Phong trào Tinh thần Trần Văn Bá nói rằng : “Trong hành động sẽ tìm ra được thủ lĩnh.” Qủa thật, chúng tôi đã chứng kiến những nhóm- khi mới thành lập thì vai trò như nhau mà không có kỳ vọng gì lớn, sau này nhóm đã chọn lọc được những cán bộ (tức là những lãnh đạo) rất bền lòng trong mặt trận của mình. Các bạn đã thắp lên một ngọn nến, còn hơn ngồi đó nguyền rủa bóng đêm. 

Kiu Phong

Last edited: 05/05/2019