7f5f3601 f5d4 42ed aaa7 ab398d84acb3

Vụ sửa điểm thi: Cây kim trong bọc đã lòi ra!

Truyền thông trong nước loan tin về vụ việc cho biết qua điều tra ban đầu xác định có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn một điểm so với chấm thẩm định. 

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản