Maxresdefault 2

VỀ NGUỒN VỐN ODA CỦA TRUNG QUỐC

Báo chí từ trong nước đưa tin:

Trong báo cáo Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn viện trợ (ODA) và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cho rằng, trong thời gian tới đối với việc vay nguồn tín dụng ưu đãi của Trung Quốc cần được xem xét, cân nhắc thận trọng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản