Ubnd tinh quang nam bi doanh nghiep khoi kien ra toa 204626

UBND tỉnh Quảng Nam bị doanh nghiệp khởi kiện ra tòa

 Ngày 06/09/2018 tới đây, TAND tỉnh Quảng Nam sẽ đưa ra xét xử vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng và bồi thường thiệt hại” giữa bên khởi kiện là Công ty CP địa ốc Đại Việt Miền Trung và bên bị kiện là UBND tỉnh Quảng Nam.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản