Safe image 1 6

Trung tâm Triển lãm 800 tỷ dở dang, hoang tàn, ai phải chịu trách nhiệm?

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM được đầu tư hơn 800 tỷ, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2015, tuy nhiên công trình bị chậm tiến độ và lùi thời gian đến hết năm 2019. Một công trình được đầu tư với số vốn rất lớn bằng ngân sách nhưng không hoàn thành đúng tiến độ ban đầu, lại còn bị ngập nước và xuống cấp theo thời gian tại sao không có người chịu trách nhiệm?

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản