Safe image 1 2

Trung tá Hồ Lưu Luyến: Người CSGT luôn cưỡng ép DN vào bước đường cùng, Và bă’t DN trả tiền các độ nhậu tiếp khách của anh ta.

Chịu hết xiết vì liên tục bị một trung tá CSGT mời đến… hốt cú chót trong các tiệc nhậu, doanh nghiệp làm đơn “tố”.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản