Bron1

Du khách Trung Quốc căng băng rôn chữ Hán ở biển Đà Nẵng: ‘Không sao cả''

Đoàn du khách Trung Quốc căng băng rôn toàn chữ Hán nhưng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho rằng “không sao cả” nếu nội dung “không có vấn đề”.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản