Anh 1 6436 1533369364

Trung Quốc tuyên bố quân sự hóa Biển Đông 'để tự vệ'

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng sức ép từ nước ngoài khiến Bắc Kinh phải tiến hành quân sự hóa để đối phó với các mối đe dọa.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản