13 ttxvn

Trung Cộng xâm chiếm tài nguyên Biển Đông, nhà cầm quyền CSVN chỉ phản đối suông

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản