Safe image 1 2

Thanh Hóa: Đề xuất chi ngân sách 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ đi Mỹ

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cho 3 cán bộ lãnh đạo tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thẩm định. Chỉ với 3 cán bộ đi Mỹ để quảng bá địa phương nhưng tổng kinh phí dự toán cho chuyến đi hơn 1,7 tỷ đồng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản