C4be83463e92bead49d5c4cb54b2f4ab

Thảm họa? Đại sứ: Việt Nam phản đối liên minh quân sự “chống lại nước thứ 3” trên Biển Đông

Việt Nam hôm 15/11 nói không ủng hộ ‘Bộ Tứ’ Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ – một hợp tác an ninh nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định cho khu vực – và phản đối bất cứ sự thành lập liên minh quân sự nào trên vùng Biển Đông có tranh chấp.

 

Mỹ Biển Đông Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam