Vn gemvir truc vot philstar

Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines, trong lúc Mỹ-Nhật tập trận

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Mỹ thuế công an cộng sản