Ngan hang thue

Tài khoản ngân hàng của người dân bắt đầu bị cơ quan thuế dòm ngó để truy thu

Dường như cơ quan thuế vụ tại Việt Nam đang phải chịu áp lực tăng “doanh thu” bằng mọi giá nên họ bắt đầu đặt tài khoản ngân hàng của người dân trong tầm ngắm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản