Anh 1 6644 1540253832

Tư lệnh hải quân Anh tuyên bố điều thêm tàu chiến tới Biển Đông

Đô đốc Philip Jones nhấn mạnh Anh quyết tâm thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, bất chấp phản ứng của Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản