Vov lam thu inhg

Bị tố lạm thu: Trường tìm cách trả lại tiền, phụ huynh không nhận

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết nhà trường đã tìm cách trả lại các khoản đã đóng góp sau khi bị tố lạm thu.

 

Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam