Safe image 35

Sau cháy Rạng Đông, trường học đóng cửa, cả khu chung cư ‘bỏ nhà đi’ vì sợ nhiễm thủy ngân

-

 

Giáo dục nợ công thuế Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng