Vn quang binh thu phi trau bo gam co 1

Quảng Bình ‘học’ Thanh Hóa thu phí trâu, bò ra đồng gặm cỏ

Muốn cho trâu bò ra đồng ăn cỏ, người dân xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, phải đóng “phí đồng cỏ” cho hợp tác xã. Dù họ rất bất bình nhưng không dám nói vì sợ bị chính quyền trù dập.

 

cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an