Img8119 15373190342541473180461

Quốc lộ gần 100 triệu USD vỡ toác sau một trận mưa : Lỗi do ông trời

Liên tục những năm gần đây, quốc lộ 217 đoạn qua địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) bị sụt lún, nứt toác tại nhiều vị trí. Có những vị trí vừa được khắc phục xong lại tiếp tục bị sụt lún, nứt toác…

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản