Maxresdefault 15431250800061983363931 crop 1543125088282711251028

Phơi bày bộ mặt Không quân TQ: Sao chép, ăn cắp, tưởng mạnh nhưng lộ sơ hở chết người

Sao chép và đánh cắp là các “thủ đoạn” của Trung Quốc để có được những công nghệ mà họ không mua được - nhà phân tích Scott Harold nhận định.

 

Trung Quốc Mỹ Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản