5 9

Ông Michael Phương Minh Nguyễn phải thụ án 12 năm tù rồi mới bị trục xuất

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Mỹ Giáo dục thuế công an cộng sản