5 9

Ông Michael Phương Minh Nguyễn phải thụ án 12 năm tù rồi mới bị trục xuất

-

 

Giáo dục Mỹ nợ công cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng thuế Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam