May07498 15169751657461560711006

Ô tô điện “made in Việt Nam” của người đàn ông học đến lớp 9

Ông Tâm mở 2 cánh cửa rồi ngồi vào lái chạy bon bon trên đường. Đây là chiếc xe điện của người đàn ông mới học xong lớp 9 ở Sài Gòn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản